A DIGITÁLIS INTELLIGENCIA TÁRSADALMI ASPEKTUSAI

„A digitális intelligencia társadalmi aspektusai” kutatási projekt a Pannon Egyetemen valósul meg.

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

A digitális intelligencia (kompetencia és attitűd) kutatása hazánkban épphogy elkezdődött ugyanakkor nemzetközi szinten is kevéssé kutatott téma. A digitális eszközök használata megközelíthető a technikai felkészültség és tudás szempontjából (digitális kompetencia), másrészt az eszközhasználathoz kapcsolódó viselkedés (digitális attitűd) kérdésével. Az egyénnek képesnek kell lennie tudatosan, adott cél érdekében produktívan használni a digitális eszközöket. A digitális attitűd az elérhető információ és a digitális technológia felelősségteljes használatával és az intelligens technológiákkal való együttműködéssel kapcsolatos munkavállalói magatartást és hozzáállást jelenti. legnagyobb újdonságtartalom a standard digitális intelligencia mérésében rejlik annak ellenére, hogy néhány kutatásokban kísérletet tettek ennek mérésére, de ezek nemzetközi interpretációja továbbra is korlátos. A kutatás további hozadéka, hogy a hazai lakosság digitális intelligenciája ezáltal feltérképezhető, kritikus pontjai azonosíthatók. A kapott eredmények felhívhatják a figyelmet az oktatási környezet (köz- és felsőoktatás) számára, hogy mely kompetenciák fejlesztése szükséges.

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő Európai Uniós mutató (DESI 2022.) szerint Magyarországon a lakosság mindössze 49%-a rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel. Az új technológiák megjelenése számos új lehetőséghez nyitott meg kapukat, ám számos kérdést vetett fel. A digitális intelligencia globális standardja (DQ Institute) 24 digitális kompetenciát foglal magában, amely a digitális élet 8 kritikus területére összpontosít. A digitális intelligencia felmérése kiemelt figyelmet fordít a digitalizáció azon tényezőire, amelyek negatívan hatnak a társadalomra. A kutatás vizsgálja a szocio-demográfiai összefüggéseket, azaz a kor (generáció), végzettség, munkastátusz (alkalmazott, vezető, nyugdíjas stb.) tekintetében van-e különbség a digitális tényezők szintjében, azonosíthatóak-e a tipikus problémák.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

A kutatás egy egyedülálló digitális intelligencia értékelési rendszer kidolgozását és a hazai lakosság körében, annak reprezentatív felmérését tűzte ki célul Magyarországon, amely iránymutatást a jól működő digitális társadalom felépítéséhez. A kutatási eredmények hozzásegítenek a digitalizáció pozitív/negatív hatásainak tudatos menedzseléséhez, továbbá rámutatnak azon tényezőkre, amelyek esetében a hazai lakosság fejlesztésre szorul. A magyar társadalom sajátosságait figyelembe vevő digitális intelligencia értékelési rendszer támogatja a hazai gazdasági jólét szintjének emelését. Biztosítja a társadalom tagjainak a biztonságtudatossági szint növelését is.

KAPCSOLAT

Obermayer Nóra egyetemi tanár (Pannon Egyetem)
E-mail
MTMT